Tư vấn 24/24. Hotline:

0974808777
Cách nhấn trọng âm với Danh từ, Động từ và Tính từ
5Apr 2016
Apr 5, 2016

Cách nhấn trọng âm với Danh từ, Động từ và Tính từ

Intonation

Thông thường, đa số các ĐỘNG TỪ2 âm tiết trong tiếng Anh sẽ được nhấn trọng âm ở âm thứ 2, ví dụ từ “remove” sẽ được […]

Bình luận

Bình luận

Xem tiếp