Tư vấn 24/24. Hotline:

0974808777
Thư giãn học cách biểu lộ cảm xúc qua bài hát tiếng Anh
6Apr 2016
Apr 6, 2016

Thư giãn học cách biểu lộ cảm xúc qua bài hát tiếng Anh

Listen to the lyrics of the song and fill the gaps (Nghe bài hát và điền chỗ trống)

red     love   white   how     world   green   more   night     blue     colour


What a wonderful world

I see trees of […]

Bình luận

Bình luận

Xem tiếp