Tư vấn 24/24. Hotline:

0974808777
Những cách chào hỏi phổ biến nhất trong tiếng Anh
31Mar 2016
Mar 31, 2016

Những cách chào hỏi phổ biến nhất trong tiếng Anh

 

 

Hi, how are you? I’m fine thank you, and you?

 

Đây là cách chào hỏi thông thường mà ai cũng đã từng được học. Vậy còn cách chào hỏi nào khác nữa không?

Sau đây là những cách chào hỏi khác nhau thường hay sử dụng trong tiếng Anh. Bạn có thể luyện tập những cách chào hỏi này và ứng dụng linh hoạt vào trong giao tiếp hằng ngày nhé. Thay vì hỏi “Hi, how are you” bạn có thể hỏi như sau:

Hello! How are you? I’m fine, thank you. And you?
Hi!

Howdy!

Hey!

Hey man!

Good to see you!

Nice to see you!

Nice to meet you!

Pleased to meet you!

Long time no see!
(sử dụng khi đã lâu không gặp)

It’s been a while!
(sử dụng khi đã lâu không gặp)

Good morning!

Good afternoon!

Good evening!

How’s it going?

How are you doing?

What’s up? Whazzup?

What’s new?

What’s happening?

What’s going on?

How’s everything?

How are things?

How’s life?

How’s your day?

How’s your day going?

How have you been?
(sử dụng khi đã lâu không gặp)

I’m + (adj)

I’m good.

Good. Thank you.

I’m pretty good.

I’m wonderful.

I’m great. Thanks.

Not bad. Thanks.

Not too bad. Thanks.

 

Yourself?

What about you?

 

 

 
Bình luận

Bình luận