Tư vấn 24/24. Hotline:

0974808777
Học sở hữu cách qua "Cây gia đình"
1Apr 2016
Apr 1, 2016

Học sở hữu cách qua “Cây gia đình”

Sở hữu cách là một hình thức chỉ quyền sở hữu của một người đối với một người hay một vật khác.

  • The noun’s + noun: Chỉ đuợc dùng cho những danh từ người hoặc động vật, không dùng cho các đồ vật.

Ví dụ: The student’s book,        The cat’s legs

 

  • Đối với danh từ số nhiều đã có sẵn “S” ở đuôi cần dùng dấu phảy

Ví dụ: The students’ books

 

Family tree

Mary là vợ của George: Mary is George’s wife

George là chồng của Mary: George is Mary’s wife

Bạn thử nhìn hình và trả lời các câu hỏi sau đây:

 

Mary là gì của Henry?

Laura là gì của David?

Rachel là gì của Bill?

Sue là gì của Martha?

George là gì của Hannah?

Tom là gì của George?

 

Lesson 03

 

 

Bình luận

Bình luận