Tư vấn 24/24. Hotline:

0974808777
28Feb 2015
Feb 28, 2015

Những từ rút gọn (contractions) trong tiếng Anh

Dưới đây những từ rút gọn căn bản nhất trong tiếng Anh:

ain’t am not

aren’t are not

can’t cannot

could’ve could have

couldn’t could not

couldn’t’ve could not have

didn’t did […]

Bình luận

Bình luận

Xem tiếp
VietLeap.com - Anh van giao tiep
26Feb 2015
Feb 26, 2015

Những tính từ chỉ tính cách XẤU của con người

Dưới đây là những từ vựng thường dùng nhất chỉ tính cách TỐT của con người. Tất cả đều là tính từ (adj.) nhé! Bạn có thể sử dụng chúng như v […]

Bình luận

Bình luận

Xem tiếp
VietLeap.com - Anh van giao tiep
24Feb 2015
Feb 24, 2015

Những tính từ chỉ tính cách TỐT của con người

Dưới đây là những từ vựng thường dùng nhất chỉ tính cách TỐT của con người. Tất cả đều là tính từ (adj.) nhé! Bạn có thể sử dụng chúng như v […]

Bình luận

Bình luận

Xem tiếp
VietLeap.com - Anh van giao tiep
23Feb 2015
Feb 23, 2015

9 Bí quyết học từ vựng tiếng Anh hiệu quả

Vốn từ vựng cực kỳ quan trọng trong Anh văn giao tiếp vì nó truyền tải phần lớn nội dung và thông điệp của bạn đến người nghe. Bạn càng […]

Bình luận

Bình luận

Xem tiếp