Tư vấn 24/24. Hotline:

0974808777
Anh van giao tiep Viet Leap
27Jan 2016
Jan 27, 2016

Những cách nói khác nhau của câu “Do you understand?” (“Bạn có hiểu không?”)

Chắc hẳn khi đi học tiếng Anh hoặc trong các tình huống giao tiếp tiếng Anh hàng ngày, các bạn rất thường nghe các thầy cô và người n […]

Bình luận

Bình luận

Xem tiếp
hard work
14Jan 2016
Jan 14, 2016

10 Mẫu câu động viên trong tiếng Anh

Đôi khi trong cuộc sống chúng ta cần phải động viên bạn bè, đồng nghiệp, gia đình của mình. Với những người bạn nói tiếng Anh thì chúng ta sẽ động […]

Bình luận

Bình luận

Xem tiếp
trong am
7Jan 2016
Jan 7, 2016

Cách nhấn trọng âm quan trọng trong tiếng Anh

Khác với tiếng Việt, tiếng Anh không có dấu, nhưng lại có nhấn trọng âm. Đây cũng chính là một trong những khó khăn đối với người Việt h […]

Bình luận

Bình luận

Xem tiếp
20 câu giao tiếp đơn giản
4Jan 2016
Jan 4, 2016

20 Câu giao tiếp đơn giản thường gặp

Tiếng Anh có rất nhiều câu đơn giản để giao tiếp thông thường. Có thể các bạn đã học, đã gặp, hoặc đã quên. Chính những câu giao tiếp này làm cho […]

Bình luận

Bình luận

Xem tiếp