Tư vấn 24/24. Hotline:

0974808777
Học sở hữu cách qua "Cây gia đình"
1Apr 2016
Apr 1, 2016

Học sở hữu cách qua “Cây gia đình”

Sở hữu cách là một hình thức chỉ quyền sở hữu của một người đối với một người hay một vật khác.

The noun’s + noun: Chỉ đuợc d […]

Bình luận

Bình luận

Xem tiếp
Những cách chào hỏi phổ biến nhất trong tiếng Anh
31Mar 2016
Mar 31, 2016

Những cách chào hỏi phổ biến nhất trong tiếng Anh

 

 
Hi, how are you? I’m fine thank you, and you?
 

Đây là cách chào hỏi thông thường mà ai cũng đã từng được học. Vậy còn cách chào hỏi nào kh […]

Bình luận

Bình luận

Xem tiếp
anh van giao tiep
26Mar 2016
Mar 26, 2016

BÍ QUYẾT NÓI TIẾNG ANH TRÔI CHẢY

Sợ nói tiếng Anh là tâm lý chung của nhiều người Việt học tiếng Anh hiện nay. Khi đó, dù đã có một nền tảng kiến thức ngữ pháp tiếng anh cơ b […]

Bình luận

Bình luận

Xem tiếp
kết thúc cuộc hội thoại bằng tiếng Anh featured
22Mar 2016
Mar 22, 2016

Những cách kết thúc cuộc hội thoại bằng tiếng Anh

Bạn đang làm việc trong một môi trường phải sử dụng tiếng Anh liên tục? Vì tính chất công việc nên bạn phải gặp gỡ khách hàng […]

Bình luận

Bình luận

Xem tiếp