Tư vấn 24/24. Hotline:

0974808777
Cách nhấn trọng âm với Danh từ, Động từ và Tính từ
5Apr 2016
Apr 5, 2016

Cách nhấn trọng âm với Danh từ, Động từ và Tính từ

Intonation

Thông thường, đa số các ĐỘNG TỪ2 âm tiết trong tiếng Anh sẽ được nhấn trọng âm ở âm thứ 2, ví dụ từ “remove” sẽ được nhấn ở âm thứ 2 reMOVE.

Đọc là: [ri-moov]

Tuy nhiên, cũng có những ĐỘNG TỪ không theo quy luật này. Sau đây là một số ĐỘNG TỪ nhấn ở âm thứ 1:

ANswer – CANcel – COpy – ENter – HAPpen – LISten – MAnage – ORder – OFfer – SUffer – WONder – WOrry

Lesson 08

 

Ngược lại, đa số các danh từ (Noun)tính từ (Adj.) có 2 âm tiết trong tiếng Anh lại tuân theo quy luật nhấn ở âm tiết đầu tiên. Ví dụ:

PROgress (Noun)

PREsent (Noun)

OBject (Noun)

RECord (Noun)

PERfect (Adj.)

Các bạn xem video bên dưới để tìm hiểu thêm nhé.

 

 

#anh van giao tiep

#tieng anh giao tiep

#phat am tieng anh

 

Bình luận

Bình luận